Basisschool v/h Nutsschool Floralaan: FloraFoto website opgeheven
Floralaan West 264, 5644 BN Eindhoven, Internet: www.bs-floralaan.nl

Verantwoording

Deze FloraFoto website is ontstaan uit een particulier initiatief. Basisschool Floralaan heeft geen enkele bemoeienis met -, noch verantwoordelijkheid voor deze website en de inhoud ervan.

Ontstaan van de website

Het initiatief is in 2002 ontstaan toen het oude schoolgebouw enkele jaren later afgebroken zou worden en de ruim 60 klassenfoto’s uit de gang tussen de beide hoofdgebouwen verloren dreigden te gaan. Twee ouders (Jurgen Rusch en ikzelf) van kinderen op deze school hebben toen de krachten gebundeld om alle klassenfoto's in te scannen en vervolgens ook de namen van de personen op die foto's te achterhalen.

Uitgroei van de website

In de bijna 20 jaren daarna heb ik meer dan 250 nieuwe klassenfoto’s en duizenden e-mails ontvangen van oud-leerlingen die enthousiast meepuzzelden om zoveel mogelijk namen aan te vullen. Dat is uitgegroeid tot 323 klassen- en teamfoto's van 1940 tot 2017 met daarop 10966 personen waarvan 4434 unieke personen.

Persoonsgegevens op de website

Op de website wordt van elk persoon uitsluitend de voor- en achternaam en de klas of groep en het jaartal van de foto geregistreerd. Dat is vergelijkbaar met “tagging” van personen op https://www.facebook.com/ en op https://www.schoolbank.nl/. Als een persoon niet met zijn/haar naam vermeld wil worden, geef ik daar uiteraard onmiddellijk gehoor aan door zijn/haar naam te anonimiseren.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de website

In mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden. Dat betekent dat het publiceren van klassen- en teamfoto’s met namen van personen zonder hun uitdrukkelijke toestemming niet is toegestaan. Het is echter praktisch onmogelijk om aan alle 4434 unieke personen expliciet toestemming voor vermelding te vragen, simpelweg doordat ik van de meesten geen contactgegevens heb.

Gedwongen opheffing van de website

Met spijt in het hart moet ik daarom de website opheffen. Daarmee gaat dan helaas ook een stuk geschiedenis en het plezier van heel veel oud-leerlingen en oud-leerkrachten verloren. Per 1 december gaat de website daarom op zwart (alleen deze boodschap dat de website wordt opgeheven) en per 1 januari verdwijnt de website volledig. Tot dat moment is de oude FloraFoto website nog te zien via deze link.

Terugblik op de website

Het was een mooi avontuur waar Jurgen en ik 20 jaar geleden samen aan zijn begonnen en waar wij heel veel plezier aan hebben beleefd, zowel aan het vormgeven en aanpassen van de software om de website te genereren als aan het verzamelen van de meer dan 300 foto's en de bijna 11000 namen.

Dank voor alle medewerking voor de website

Ik wil via deze weg de vele honderden oud-leerlingen en (oud-) leerkrachten heel hartelijk bedanken voor hun belangstelling, betrokkenheid, medewerking, aanmoediging en complimentjes en voor het aanleveren van de veelheid aan nieuwe foto's en namen.

Frans Dorrestein

Opmerkingen en reacties graag per e-mail naar florafoto@dse.nl.

Bijgewerkt op: 27-Nov-2021 17:45 © 2021, Frans Dorrestein